Wśród studentów i absolwentów szkół średnich coraz popularniejsza staje się idea gap year. Studenci wstrzymują studia, a uczniowie zaraz po zdaniu egzaminu dojrzałości nie wybierają się na uczelnie wyższe, żeby zdobyć cenne doświadczenie zagranicą. Dla nietrafionego kierunku studiów i nieudanej sesji egzaminacyjnej gap year stał się alternatywą, która jak pokazują badania, przekłada się na korzyść studentów.
Stowarzyszenie Studentów BEST działające na Politechnice Warszawskiej zachęca do wzięcia udziału w badaniu opinii studentów na temat sytuacji na rynku pracy. Trwa 16-ta edycja Plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera, czyli największego ogólnopolskiego badania opinii studentów uczelni technicznych.
Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Porto, która pozwala studentom obu uczelni na uzyskanie dwóch dyplomów studiów magisterskich z finansów. Już od najbliższego roku akademickiego najlepsi studenci studiów drugiego stopnia z finansów wykładanych po angielsku zarówno w ALK ,jak i w Porto będą mogli przenieść się na cały rok do drugiego kraju, by kontynuować naukę.
Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ) UJ jako pierwsza jednostka akademicka w Polsce otrzymało akredytację międzynarodowej organizacji EAQUALS. Certyfikat jakości przyznany został po audycie obejmującym różne aspekty działalności dydaktycznej Centrum. To prestiżowe wyróżnienie stawia JCJ w międzynarodowej elicie instytucji zajmujących się nauczaniem języków obcych.
Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się na 384 miejscu w najnowszej edycji rankingu "Webometrics", zajmując ponownie najwyższą lokatę spośród polskich uczelni technicznych.

Serwis Studia online

Studia online
oraz
kursy wspomagające (platformy e-learningowe)

Kierunek studiów
Poziom studiów
Uczelnia
uczelnie polskie                uczelnie zagraniczne

E-learning Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Poziom studiów: kursy wspomagające proces dydaktyczny
Uczelnia: Lublin - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacjinowoczesna strona edukacji
Marzysz o nowoczesnych studiach?
Nie trać czasu, dołącz do studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego i razem z nimi ucz się przez Internet.
www.puw.pl

Polska Akademia Otwarta (P@O)
jest inicjatywą edukacyjną Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Program studiów jest tworzony przez specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz metodyków kształcenia na odległość - najwyższa jakość usługi dydaktycznej.
www.pao.pl