Stereotypowe postrzeganie niepełnosprawności i niska wiedza o ich potrzebach jest główną barierą, z jaką na studiach spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Niektóre uczelnie albo kierunki studiów, czy zajęcia w ogóle nie są dla nich dostępne - wynika z publikacji RPO.
Zgodnie z rankingiem The 2015 Academic Ranking of World Universities, 17 z 20 najlepszych uczelni na świecie to uniwersytety z USA. Badania potwierdzają, że studia za oceanem to nie tylko prestiż, ale także szansa na lepszą pracę i wyższe zarobki. Sprawdzono, z jakimi kosztami powinien liczyć się rodzic absolwenta szkoły średniej, chcącego zdobywać wiedzę na amerykańskim uniwersytecie.
17 września odbyło się Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego – pierwsze w Polsce na tak dużą skalę spotkanie o tematyce wywiadowczej. Sala Senatu w Akademii Leona Koźmińskiego wypełniła się po brzegi. Prelegenci przygotowali wystąpienia w stylu „power speach”, które pobudzały do dyskusji. Na forum nie zabrakło zarówno specjalistów z branży, jak i przedsiębiorców żywo zainteresowanych tematem. Byli również obecni przedstawiciele mediów branżowych.
Osiem państw Unii Europejskiej zwróciło się do komisarza Carlosa Moedasa w sprawie unijnego finansowania sektora badań i rozwoju. Wśród nich, obok Francji, Hiszpanii oraz Włoch znalazła się również Polska. To już kolejna europejska inicjatywa minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dotycząca finansowania badań i rozwoju.
Decyzja o podjęciu studiów jest jedną z najważniejszych w życiu. Student musi nie tylko wybrać kierunek czy specjalizację, lecz także uczelnię, na której chce się uczyć – wybrać duży uniwersytet w innym mieście, czy mniejszy bliżej domu. Każde z tych rozwiązań ma dobre i złe strony, które przyszły żak musi rozważyć.
Serwis Studia online

Studia online
oraz
kursy wspomagające (platformy e-learningowe)

Kierunek studiów
Poziom studiów
Uczelnia
uczelnie polskie                uczelnie zagraniczne

E-learning Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Poziom studiów: kursy wspomagające proces dydaktyczny
Uczelnia: Lublin - Wyższa Szkoła Ekonomii i InnowacjiPolska Akademia Otwarta (P@O)
jest inicjatywą edukacyjną Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Program studiów jest tworzony przez specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz metodyków kształcenia na odległość - najwyższa jakość usługi dydaktycznej.
www.pao.pl