Zmiany dot. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także reformy instytutów badawczych - to niektóre działania, które mają pomóc we współpracy nauki i przemysłu. Mówił o nich wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
„Dziennik Gazeta Prawna” opublikował najnowszy Ranking Wydziałów Prawa. Zwycięzcą, który wyraźnie zdystansował rywali wśród uczelni niepublicznych, jest Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego. Zajęcie pierwszego miejsca na podium zawdzięcza głównie wysokiej ocenie uzyskanej w kategorii kadra oraz wymogi i jakość absolwentów. Wydział Prawa otrzymał specjalne wyróżnienie za bezkonkurencyjność i pozycję lidera, którą zajmuje już od ośmiu lat.
W rekrutacji na nowy rok akademicki Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ oferuje nowy, unikatowy w skali kraju kierunek Włókiennictwo i Przemysł Mody. Na kandydatów czeka 60 miejsc.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs realizowany w ramach Działania 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej” na polskich uczelniach NCBR planuje przeznaczyć 132 mln zł. Nabór wniosków ruszy już w sierpniu.
Wymiana kadry akademickiej i współpraca uniwersytetów w ramach programu Horyzont 2020 to zagadnienia, które omawiali ministrowie nauki z Polski i Ukrainy. Zapowiedzieli podpisanie nowej umowy między ministerstwami i wspólną pracę nad jej treścią.
Serwis Studia online

Studia online
oraz
kursy wspomagające (platformy e-learningowe)

Kierunek studiów
Poziom studiów
Uczelnia
uczelnie polskie                uczelnie zagraniczne

E-learning Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Poziom studiów: kursy wspomagające proces dydaktyczny
Uczelnia: Lublin - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji