W sierpniową noc z 21 na 22 2015 r. w finansowej części Manili na Filipinach ponad 100 młodych osób z różnych krajów, między innymi z Filipin, Wietnamu, Sri Lanki, Indii, Nepalu, Turcji, Hiszpanii, wzięło udział w 24-godzinnym Hackathonie. Decyzją jury zwyciężyła gra edukacyjna „World of Startups”, której pomysłodawcą jest Michał Jakubowski, asystent w Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Ruszył nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do akredytacji środowiskowej mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.
Akademia Bezpieczeństwa, program edukacyjny organizowany przez Cyberoam we współpracy z uczelniami wyższymi na całym świecie, zawitał także do Polski. Po debiucie na Politechnice Częstochowskiej, druga odsłona projektu startuje na Uniwersytecie Śląskim. Już od października 2015 roku studenci Instytutu Informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczeń wiodącej firmy zajmującej się szeroko pojętym bezpieczeństwem sieci. Partnerem technologicznym projektu jest firma Tritech System Technology.
Akademia Leona Koźmińskiego organizuje dni otwarte dla kandydatów na studia MBA. Uczestnictwo w spotkaniach to doskonała okazja, aby poczuć atmosferę, która panuje na zajęciach w jednej z najlepszych biznesowych uczelni w Polsce.
Akademia Biznesu MDDP zajęła I miejsce w kategorii edukacja. Ranking opracowany został na podstawie osiągniętych przychodów.
Serwis Studia online

Studia online
oraz
kursy wspomagające (platformy e-learningowe)

Kierunek studiów
Poziom studiów
Uczelnia
uczelnie polskie                uczelnie zagraniczne

E-learning Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Poziom studiów: kursy wspomagające proces dydaktyczny
Uczelnia: Lublin - Wyższa Szkoła Ekonomii i InnowacjiPolska Akademia Otwarta (P@O)
jest inicjatywą edukacyjną Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Program studiów jest tworzony przez specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz metodyków kształcenia na odległość - najwyższa jakość usługi dydaktycznej.
www.pao.pl