studiaonline.info
Serwis Studia online - platformy e-leraningowe wspomagające edukację na uczelniach

Studia online oraz kursy wspomagające (platformy e-learningowe)

znalezionych: 56
Od roku akademickiego 2009/2010 studenci WSB pracują z wykorzystaniem platformy e-learningowej CLIP, która oferuje wielofunkcyjne uczenie się języka obcego on-line. Jest to rozwiązanie poprawiające jakość uczenia i uczenia się. CLIP łączy zaawansowaną technologię informatyczną z prostą i intuicyjną interakcją użytkownika. Platforma wspomaga zarówno pracę nauczyciela i ucznia poprzez tzw. „learning by doing".
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia on-line. Możesz wybrać jeden z kierunków prowadzonych metodą e-learningową i cieszyć się studiowaniem w dowolnym miejscu i czasie. Uczelnia oferuje możliwość studiowania na platformie Moodle, interaktywnym narzędziu, dzięki któremu poznasz innowacyjne technologie.
Platforma e-learningowa wspomagająca kształcenie w Uczelni Nauk Społecznych.
Zastosowanie e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje szereg komplementarnych działań, których nadrzędnym celem jest wsparcie kształcenia i prowadzenia zajęć tradycyjnymi metodami. Studenci i prowadzący zajęcia mogą efektywnie korzystać z nowoczesnych środków przekazu i komunikacji, głównie wykorzystując Uczelnianą Platformę e-Learningową Moodle.
Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego to jednostka pozawydziałowa, która zajmuje się promocją e-learningu akademickiego, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.
Portal Edukacyjny zawiera kursy e-learningowe stworzone przez nauczycieli UG.
Polski Uniwersytet Wirtualny jest platformą e-learningową Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi umożliwiającą prowadzenie studiów i kursów przez Internet.
Polska Akademia Otwarta (P@O) została utworzona przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (obecnie Społeczna Akademia Nauk). P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych (magisterskich i licencjackich) oraz programy kursów z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia na odległość.
Platforma wspiera proces nauczania studentów SGH. Z zasobów dostępnych na platformach e-learningowych SGH studenci mogą korzystać o dowolnej porze i z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Sensem istnienia Centrum e-Learningu są wszelkiego rodzaju działania i inicjatywy, które sprawią, że e-nauczanie stanie się na Uniwersytecie jedną z pełnoprawnych form kształcenia akademickiego.
Platforma zdalnego nauczania Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji powstała na potrzeby szkoleń, które prowadzone są metodą e-learningową przez uczelnię.
E-learning w SGSP ewaluuje od kilku lat. Coraz więcej osób - zarówno studentów jak i wykładowców - docenia zalety tej formy nauki między innymi jako metody uzupełnienia wiedzy przekazywanej podczas zajęć tradycyjnych. SGSP prowadzi szkolenia on-line, które dzięki wykorzystaniu internetu pozwalają na uczestnictwo praktycznie nieograniczonej liczbie osób z różnych zakątków kraju.
Centrum Edukacji Zdalnej- Wydział Informatyki Politechnika Białostocka.
Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim stanowi ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego, prowadzącą działalność w zakresie kształcenia elektronicznego oraz wykorzystania do tego celu technologii internetowych.
Nauczanie przez Internet na Uniwersytecie Szczecińskim pojawiło się w 2002 roku - wtedy to powołane zostało Centrum Nauczania Zdalnego (CNZ). Była to inicjatywa prof. zw. dr hab. Zygmunta Drążka - obecnie Prodziekana ds. Akredytacji i Współpracy z Zagranicą oraz kierownika Katedry Systemów Wspomagania Decyzji. W pierwszych latach działalności CNZ było jednostką funkcjonującą na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. CNZ wspierane było przez dziakana WNEiZ oraz rektora US.
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji jest ogólnouniwersytecką jednostką Uniwersytetu Warszawskiego. COME powstało z przekształcenia Studium Kształcenia Otwartego na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 czerwca 1999 roku. Misją COME jest rozszerzanie dostępu do edukacji uniwersyteckiej. Dążąc do niwelowania społecznych, geograficznych i czasowych barier w dostępie do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego, wykorzystujemy nowe technologie komunikacyjne, multimedialne i informatyczne.
Zajęcia na Uczelni mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji takich zajęć w UŁ wykorzystywana jest platforma edukacyjna E-CAMPUS.
Politechnika Koszalińska od roku akademickiego 2003/2004 wspomaga nauczanie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych systemami kształcenia zdalnego.
Platforma e-learningowa posiada stale poszerzany zbiór kursów i pomocy dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli dla studentów Uczelni.
E-learning jest nowoczesną i ciągle rozwijającą się formą udostępniania materiałów dydaktycznych (tzw. kursów) przy wykorzystaniu INTERNETU. LSW dołącza się do tej technologii - traktując ją jako doskonały środek uzupełniania wiedzy szczególnie dla studiów niestacjonarnych realizowanych w deficycie czasu.
e-Academia Platforma edukacyjna PWSZ w Kaliszu. Cel: zapewnienie nowoczesnej i efektywnej edukacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wspomagania technologiami internetowymi badań naukowych.
Platforma wspomagająca na PK.
Otwarte zasoby edukacyjne Politechniki Wrocławskiej.
Uniwersytet w Białymstoku uruchomił w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” portal do kontaktu studentów z pracodawcami.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada w swojej ofercie kursy szkolenia ciągłego w formie szkoleń internetowych.
Platforma e-learningowa Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.
E-learning Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsku-Białej pozwala na prowadzenie przez uczelnię części zajęć online.
WSEiP wykorzystuje oprogramowanie MOODLE, dzięki któremu wykładowcy mogą tworzyć kursy prowadzone przez Internet. Kursy takie zawierać mogą:materiały dydaktyczne w formie dowolnych plików, fora dyskusyjne, wiki, testy i inne aktywności. Dostęp do kursów dla studentów określają autorzy kursów (wykładowcy).
W lutym 2005 roku powstał serwis e-learning Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach oparty o system Moodle. Jednym z zadań serwisu było przygotowanie materiałów w formie elektronicznej z zakresu podstaw informatyki (wykładów i ćwiczeń), sieci komputerowych, pracownia internetowa, internet i sieci komputerowe w logistyce, przedsiębiorstwo w internecie, biznes elektroniczny oraz wprowadzenie do informatyki gospodarczej (wykłady).
W lutym 2005 roku powstał serwis e-learning Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach oparty o system Moodle.
Dzięki temu serwisowi zdobędziesz nowe umiejętności, podniesiesz swoje kwalifikacje, poznasz nowe formy nauczania, a później zweryfikujesz swą wiedzę zdając odpowiednie testy tematyczne.
Studia online to atrakcyjna forma kształcenia, która umożliwia dostęp do naszej profesjonalnej kadry nauczycieli akademickich, oszczędzając czas i pieniądze studenta. Wyjątkowa możliwość zdobycia dyplomu licencjata oraz magisterskiego, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych: dedykowanej temu celowi platformy oraz dodatkowych narzędzi np. wideokonferencji.
Platforma jest miejscem, gdzie odbywają się wirtualne zajęcia, zarówno prowadzone całkowicie online, jak i te, w których część nauki odbywa się online, a część w sposób tradycyjny, w budynku Uczelni (kursy online i mieszane).
Na uczelnianej platformie Moodle pracownicy Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość prowadzą kursy z różnych działów matematyki.
Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO PW opracował i wprowadził do praktyki model studiowania "na odległość" z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPRINT. Model ten oparty jest o założenie, że studiując na odległość student ma możliwość samodzielnego dobierania: czasu studiowania, miejsca studiowania, tempa studiowania.
Platforma prowadzona jest przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.
Platforma wspomaga uczelnię. Dzięki niej studenci mogą kształcić się online na kierunkach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych w WSEZiNS.
Na platformie e-learningowa WSBiNoZ dostępne są kursy, na które studenci mogą zapisać się w ramach swoich kierunków. Dostępne są także kursy ogólnouczelniane.
E-learning to propozycja dla naszych studentów, mająca na celu propagowanie nowoczesnego i wygodnego studiowania. Nasi studenci mogą (po zalogowaniu) korzystać z zajęć on-line. Są to wykłady, dodatkowe ćwiczenia, testy oraz szkolenia. Każde z zajęć można obejrzeć dowolną ilość razy, w dowolnym miejscu i czasie.
Kursy, są uruchamiane sukcesywnie w miarę rozpoczęcia zajęć na poszczególnych przedmiotach i dostępności kursów (jeżeli w ramach przedmiotu przewidziana jest część e-learningowa). Każdy student WSKiZ może zarejestrować się na Platformie.
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu prowadzi studia online na platformie edukacyjnej e-moodle przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych.
Platforma e-learningowa Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach, na której dostępne są kierunki podyplomowe.
Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wroclawskiego.
Platforma Moodle Akademii Ekonomicznej w Katowicach umożliwia tworzenie kursów i szkoleń prowadzonych przez internet oraz w trybie mieszanym, jak również pozwala na sprawdzanie wiedzy uczestników kursów.
Platforma Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Platforma Zdalnej Edukacji jest systemem informatycznym, przeznaczonym do wspomagania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, utrzymywanym i administrowanym przez Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej.
Polityka Prywatności