studiaonline.info
Serwis Studia online - platformy e-leraningowe wspomagające edukację na uczelniach

Centrum Nauczania Zdalnego Uniwersytetu Szczecińskiego

Poziom studiów: kursy wspomagające

Nauczanie przez Internet na Uniwersytecie Szczecińskim pojawiło się w 2002 roku - wtedy to powołane zostało Centrum Nauczania Zdalnego (CNZ). Była to inicjatywa prof. zw. dr hab. Zygmunta Drążka - obecnie Prodziekana ds. Akredytacji i Współpracy z Zagranicą oraz kierownika Katedry Systemów Wspomagania Decyzji. W pierwszych latach działalności CNZ było jednostką funkcjonującą na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. CNZ wspierane było przez dziakana WNEiZ oraz rektora US.

W początkowym okresie prowadzone były przede wszystkim badania możliwości wykorzystania nowych technologii w dadaktyce na Uniwersytecie Szczecińskim, powstały publikacje i wypracowana została metoda wprowadzenia e-learningu na Uniwersytet Szczeciński. Prace skupione były głównie na stworzeniu warunków i wypracowaniu procedur związanych z nowymi obszarami prowadzenia pracy dydaktycznej, opracowano m.in. standard publikacji elektronicznych podręczników oraz rozpoczęto prace na stworzeniem systemu LMS (Learning Management System) - systemu, który miał za zadanie obsługiwać wszelkie procesy związane z nauczaniem zdalnym przez Internet na Uniwersytecie Szczecińskim. Stworzony system funkconował z powodzeniem do czasu wdrożenia jednego z najpopularniejszych systemów tego typu o nazwie MOODLE.

W chwili obecnej Centrum Nauczania Zdalnego jest częścią ogólnouczelnianej jednostki Centrum Zarządzania Uczelnianą Siecią Komputerową i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie zainteresowane e-learningiem wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do dyspozycji pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego jest portal społecznościowo - informacyjny dot. e-learningu na Uniwersytecie Szczecińskim, którego celem funkcjonowania jest skupienie wszystkich pracowników i studentów wykorzystujących podczas pracy i nauki narzędzia e-learningowe i umożliwienie im wymianę doświadczeń i możliwość uczestniczenia w rowioju e-learningu na Uniwersytecie Szczecińskim.

Głównym narzędziem jest jednak system MOODLE - jest to najważniejszy system udostępniany przez CNZ, który ma zadanie obsługiwać wszelkie procesy związane z zarządzaniem nauczaniem zdalnym przez Internet na Uniwersytecie Szczecińskim. System ten pozwala m.in. na utworzenie prowadzącemu zajęcia na US miejsca w którym publikowane są elektroniczne materiały edukacyjne dla wybranej grupy studentów oraz wykorzystania wielu innych usług internetowych na potrzeby dydaktyki takich jak: przydzielanie zadań, prowadzenie testów sprawdzających, słowników pojęć itd.

Wśród oferowanych przez CNZ usług dla pracowników naukowo dydaktycznych wyróżnić można:

  • prowadzenie zajęć w trybie mieszanym (blended learning). Prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim ma mozliwosc utworzenia przedmiotu w systemie MOODLE i publikowania dla wybranej grupy studentów dodatkowych materiałów w postaci dokumentów elektronicznych.
  • prowadzenie zajęć w trybie on-line. Dzięki oferowanym przez CNZ narzędziom, istnieje możliwość uruchomienia zajęć w całkowicie trybie on-line. Tego typu usługa może być z powodzeniem wykorzystana na wszelkiego rodzaju płatnych studiach np. podyplomowych
  • wideokonsultacje - możliwość prowadzenia wideokonsultacji przez Internet za pomocą programu SKYPE i zarządzanych przez narzędzia oferowane przez CNZ
  • seminaria on-line - wykorzystanie narzędzi systemu MOODLE na potrzeby seminariów dyplomowych, dzięki którym istnieje możliwość pracy ze studentami wspierany narzędziami informatycznymi i automatyzującymi procesy związane z zarządzaniem terminami i kontrolą nadsyłanych prac zleconych (zadań ,referatów, artykułów itp.)

Wśród wielu zalet e-learningu z jakimi można zetknąć się w publikacjach popularnonaukowych wyróżnić można przedewszystkim:

  • nauka o dowolnej porze dnia lub nocy (student w znacznym stopniu sam decyduje kiedy się uczy),
  • oszczędność czasu i pieniędzy np. na dojazdach na uczelnię, zakwaterowaniu itp.
  • nauka w dowolnym miejscu (jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu),
  • elastyczne tempo nauki (wielokrotny dostęp do materiałów, zadań, testów).

W chwili obecnej nauczanie zdalne przez Internet na Uniwersytecie Szczecińskim jest w dalszym ciągu wdrażane, jednak dzięki wypracowanym metodom i procedurom oraz wyznaczonym celom do osiągnięcia nie jest to już zadanie tak skomplikowane jakim było na początku działalności CNZ.


Polityka Prywatności