studiaonline.info
Serwis Studia online - platformy e-leraningowe wspomagające edukację na uczelniach

COME - E-learning Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji jest ogólnouniwersytecką jednostką Uniwersytetu Warszawskiego. COME powstało z przekształcenia Studium Kształcenia Otwartego na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 czerwca 1999 roku. Misją COME jest rozszerzanie dostępu do edukacji uniwersyteckiej. Dążąc do niwelowania społecznych, geograficznych i czasowych barier w dostępie do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego, wykorzystujemy nowe technologie komunikacyjne, multimedialne i informatyczne.

Podstawowe zadania COME:
 • promowanie i koordynowanie działań Uniwersytetu w zakresie edukacji z wykorzystaniem Internetu,
 • przygotowywanie i prowadzenie kursów przez Internet,
 • organizacja i rozwijanie systemu obsługi edukacji przez Internet,
 • dostarczenie usług edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych, niezależnie od ich wykształcenia i miejsca zamieszkania,
 • prowadzenie prac badawczych nad edukacją zdalną z wykorzystaniem technologii ICT,
 • udział w przygotowaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu do wymagań stawianych przez nowe formy edukacyjne,
 • współpraca z Uniwersytetem Otwartym w części dotyczącej kursów przez Internet,
 • współpraca z ośrodkami realizującymi podobne zadania w kraju i za granicą.

 

Oferta kursowa COME skierowana jest do następujących grup odbiorców:

 • studentów Uniwersytetu Warszawskiego (stacjonarnych i niestacjonarnych), którym możliwość nauki o dowolnej porze pozwala na zwiększenie interdyscyplinarności programów studiów,
 • studentów innych uczelni wyższych, niezależnie od lokalizacji geograficznej,
 • osób, które już zakończyły formalną edukację albo jeszcze jej nie rozpoczęły, a pragną doskonalić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na akademickim poziomie i po zdaniu egzaminu otrzymać certyfikat Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności,
 • osób które chcą poszerzać umiejętności i wiedzę, a nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z powodu barier geograficznych, czasowych lub społecznych,
 • obcokrajowców.

Polityka Prywatności