studiaonline.info
Serwis Studia online - platformy e-leraningowe wspomagające edukację na uczelniach

E-learning Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku uruchomił w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” portal do kontaktu studentów z pracodawcami.

Podlaski rynek pracy postrzegany jest jako nieatrakcyjny dla młodych ludzi, wielu więc stąd wyjeżdża. Jeśli jednak kształcenie wychodzić będzie dokładnie naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy - zgłaszanym przez najbardziej zainteresowanych czyli lokalnych przedsiębiorców - start w zawodowe życie może być dużo łatwiejszy. Zdolni młodzi ludzie chętniej pozostaną tutaj, by swoim intelektem zasilić firmy i wzmocnić potencjał regionu, zwłaszcza jeżeli będą mogli zdobywać kwalifikacje zawodowe na nowoczesnej uczelni oferującej nowoczesne formy kształcenia. Dlatego właśnie kluczowymi elementami projektu są działania zmierzające do wprowadzenia w Uczelni kształcenia zdalnego oraz zintensyfikowania współpracy z pracodawcami z regionu. Uruchomienie zdalnego kształcenia wymaga zakupu sprzętu i licencji na oprogramowanie, powołania sekcji multimedialnej do tworzenia kursów e-learningowych, zaś ułatwieniu kontaktów student - przedsiębiorca służyć będzie specjalnie do tego celu stworzona platforma cyfrowa.

Projekt zrealizowany był po to, aby:
 • podnieść poziom wiedzy matematycznej i fizycznej studentów roku pierwszego (przewidziane są zajęcia wyrównawcze dla 1400 studentów wstępujących w progi Uczelni w ciągu dwóch lat)
 • działać na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego (na UwB wprowadzony zostanie e-learning czyli zdalne nauczanie; planuje się realizację w ciągu dwóch lat 200 przedmiotów w trybie mieszanym: zdalno-tradycyjnym)
 • włączyć przedsiębiorców w proces kształcenia przyszłych pracowników (pracodawcy będą współtworzyć program studiów, a nawet prowadzić zajęcia, by nauczanie odpowiadało aktualnym potrzebom)
 • przygotować młode, dobrze wykwalifikowane kadry dla podlaskiego biznesu (50 trzymiesięcznych staży dla studentów i absolwentów)
 • ożywić i unowocześnić rynek pracy w regionie (stworzony zostanie portal do kontaktu studentów z przedsiębiorcami; przewiduje się, że z portalu tego skorzysta około 200 pracodawców i około 4000 studentów)
 • zmodernizować metody nauczania i wzmocnić pozycję Uniwersytetu w Białymstoku (300 osób spośród kadry akademickiej skorzysta ze szkolenia zakresie prowadzenia zdalnego kształcenia, zaś 40 osób ze szkoleń autoryzowanych oraz staży i szkoleń w ośrodkach krajowych i zagranicznych)
Projekt ma służyć:
 • studentom – wzbogaci ich wiedzę i wyrówna edukacyjne braki; przygotuje do samodoskonalenia za pomocą Internetu; da poczucie celowości studiowania; podniesie ich konkurencyjność na rynku oraz ułatwi poszukiwanie pracy;
 • kadrze akademickiej – będzie ona mogła wzbogacić warsztat dydaktyczny m.in. o e-laerning, opracować zdalne kursy z różnych dziedzin nauki; skorzystać ze szkoleń i staży;
 • przedsiębiorcom – będą mieli zapewniony dopływ wykwalifikowanej kadry; uzyskają wpływ na treści nauczania tak, by studenci byli przygotowani do realnych zadań w firmie;
 • Uniwersytetowi w Białymstoku – dołączy do grona nowoczesnych uczelni, które stosują w dydaktyce e-learning i ściśle współpracują ze środowiskiem biznesowym;
 • regionowi – zdolni, młodzi będą realizować swoje twórcze pomysły tutaj i wpływać na rozwój naszego województwa.

Polityka Prywatności