studiaonline.info
Serwis Studia online - platformy e-leraningowe wspomagające edukację na uczelniach

E-campus. Platforma zdalnego kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego

Poziom studiów: kursy wspomagające

Zajęcia na Uczelni mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji takich zajęć w UŁ wykorzystywana jest platforma edukacyjna E-CAMPUS.

Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie i wspierania działań w Uniwersytecie Łódzkim w obszarze kształcenia na odległość jest Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość (MZNMiNnO).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w formie:

  • Zajęć tradycyjnych wspomaganych przez paltformę E-CAMPUS (Terminarz, Dziennik ocen, materiały pomocnicze itp. )

  • Zajęć prowadzonych w systemie mieszanym ("blended learning"), tj. zajęć prowadzonych tradycyjnie, przy czym część aktywności studentów jest realizowana przez platformę edukacyjną E-CAMPUS (np. Forum dyskusyjne, Zadania, itp.).

  • Zajęć zdalnych (e-zajęć) - prowadzonych wyłącznie na odległość z pełnym wykorzystaniem platformy E-CAMPUS oraz zaawansowanych mediów elektronicznych (np. wideokonferencje punkt-punkt i wielopunktowe).

Polityka Prywatności