studiaonline.info
Serwis Studia online - platformy e-leraningowe wspomagające edukację na uczelniach

Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Na platformie e-learningowa WSBiNoZ dostępne są kursy, na które studenci mogą zapisać się w ramach swoich kierunków. Dostępne są także kursy ogólnouczelniane.

KURSY W RAMACH KIERUNKU DIETETYKA I STOPNIA:

SEMESTR I:
 • EKOLOGICZNE ASPEKTY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - MECHANIZMY I ZASADY ŻYWIENIA

SEMESTR II:
 • HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWIENIA I ŻYWNOŚCI
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - OCENA ŻYWIENIA

KURSY W RAMACH KIERUNKU KOSMETOLOGIA I STOPNIA

SEMESTR I:
 • TEORETYCZNE ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII - NIESTACJONARNE
 • TEORETYCZNE ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII - STACJONARNE

SEMESTR II:
 • ESTETYKA
 • TEORETYCZNE ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII

KURSY W RAMACH KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA:

SEMESTR I:
 • WSPÓŁCZESNE OSIĄGNIĘCIA CHEMII KOSMETYCZNEJ
 • WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I TENDENCJE ROZWOJU KOSMETOLOGII
 • WYBRANE ZAGADNIENIA MEDYCYNY I DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
 • WYBRANE PROBLEMY ALERGOLOGII Z ELEMENTAMI IMMUNOLOGII
 • WYBRANE ZAGADNIENIA ANATOMII, FIZJOLOGII I KONDYCJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA
 • WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA DERMATOLOGII Z ELEMENTAMI ONKOLOGII SKÓRY

SEMESTR II:
 • ENDOKRYNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA CHORÓB WŁOSÓW I OWŁOSIONEJ SKÓRY GŁOWY
 • GLP I GMP W KOSMETOLOGII
 • KONDYCJA WŁOSÓW W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH I ZABURZENIACH JEDZENIA
 • MIKROBIOLOGIA I STANDARDY HIGIENICZNE W ZAKRESIE PODOLOGICZNYM
 • PODSTAWY ZARZĄDZANIA FIRMĄ W BRANŻY KOSMETYCZNEJ, W TYM PRAKTYCZNE TWORZENIE BIZNESPLANU
 • RACHUNKOWOŚĆ I SYSTEMY PODATKOWE DLA SPA
 • WYBRANE PROBLEMY MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ I HIGIENY
 • WYBRANE ZAGADNIENIA MEDYCYNY I DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ Z ELEMENTAMI CHIRURGII PLASTYCZNEJ
 • WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE W OCHRONIE ZDROWIA
 
KURSY W RAMACH KIERUNKU PEDAGOGIKA I STOPNIA:

SEMESTR I:
 • BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA
 • PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI
 • HISTORIA ROZWOJU MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
 • FILOZOFICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA
 • PODSTAWY PSYCHOLOGII OGÓLNEJ
 • WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII

SEMESTR II:
 • PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
 • SOCJOLOGIA EDUKACJI
 • WSPÓŁCZESNE KIERUNKI WYCHOWANIA
 • WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI WSPÓŁCZESNEJ

KURSY W RAMACH KIERUNKU PEDAGOGIKA II STOPNIA:

SEMESTR I:
 • WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W PEDAGOGICE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
 • PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
 • TEORIA WYCHOWANIA
 • WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
 • PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • PEDAGOGIKA OGÓLNA
 • ANTROPOLOGIA KULTURY
 • WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA SOCJOLOGICZNE

SEMESTR II:
 • BIOLOGICZNO-MEDYCZNE PODSTAWY UCZENIA SIĘ
 • FORMY I SYSTEMY OPIEKI W POLSCE I UE
 • METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH
 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
 • RODZINA JAKO GRUPA I INSTYTUCJA WYCHOWAWCZA

KURSY OGÓLNOUCZELNIANE:

SEMESTR I:
 • PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA


Polityka Prywatności